หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

หากใครเคยผ่านบริเวณถนนเจริญกรุงตรงข้ามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระบรมมหาราชวัง และวังสราญรมย์จะได้พบกับความสวยงามของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนหรือที่รู้จักกันในนาม “สวนเจ้าเชต” ซึ่งเดิมเป็นสวนไม้โปร่งก่อนที่ต่อมาจะกลายเป็นพระราชวังของพระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่ 2 ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งสนามฝึกยิงปืนของกรมการรักษาดินแดน

ภายในมีอาคารราชวัลลภ อาคารสถาปัตยกรรมยุโรปเก่าแก่ สีขาวสะอาดตา ซึ่งด้านในเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 6 จัดแสดงเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยแบ่งเป็นห้องต่างๆ ในการนำเสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการปกครอง การสาธารณสุข การศึกษา วรรณกรรมพระราชนิพนธ์ที่พระองค์ทรงสร้างสรรค์มาตลอดพระชนม์ชีพ และโดดเด่นที่สุดกับแหล่งรวบรวมเครื่องใช้ส่วนพระองค์และเครื่องทรงของรัชกาลที่ 6 มากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้บริเวณสวนเจ้าเชตยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อหอกลอง ที่พึ่งพิงทางใจยามมีศึกสงคราม ซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 เพื่อเป็น 1 ใน 5 เทพารักษ์ผู้ปกปักรักษาเมืองพระนคร ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวสยามเรื่อยมาและผ่านการบูรณะใหม่หลายครั้ง ปัจจุบันมีลักษณะเป็นหอสูง 3 ชั้น แต่ละชั้นมีกลองประจำชั้นละ 1 ลูก รวมเป็น 3 ลูก มีชื่อเรียกต่างกันไป และเป็นที่เก็บรักษากลองหาญชาญชัยศึก กลองโบราณจากวัดสุวรรณดาราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand