อนาคตใหม่ หนุนเครือข่ายภาคประชาชนยกเลิกคำสั่ง-ประกาศ คสช.

อนาคตใหม่อนาคตใหม่ หนุนเครือข่ายภาคประชาชนยกเลิกคำสั่ง-ประกาศ คสช. เตรียมเสนอตั้ง กมธ.วิสามัญพิจารณาผลกระทบอันเกิดจากคำสั่ง-ประกาศ คสช.

นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง รองโฆษกพรรคอนาคตใหม่ เปิดเผยว่า พรรคอนาคตใหม่จะนำข้อเสนอของเครือข่ายภาคประชาชน 23 กลุ่ม ที่รวบรวมรายชื่อประชาชนกว่า 10,000 รายชื่อ ยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสนอ ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศ คสช. และคำสั่งของ คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย รวม 35 ฉบับ มาพิจารณา และจะเสนอญัตติให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษา ผลกระทบอันเกิดจากประกาศ คำสั่ง คสช. ทั้งหมด โดยจะให้มีสัดส่วนจากภาคประชาชนร่วมด้วย

นพ.วาโย กล่าวว่า นอกจากนี้ พรรคอนาคตใหม่จะผลักดันให้เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อยกเลิก มาตรา 272 เกี่ยวกับ ส.ว.ที่มาจากการลากตั้ง ไม่ยึดโยงประชาชน มีวาระ 5 ปี มีอำนาจมาก และมาตรา 279 ที่รับรองประกาศและคำสั่ง คสช. และจะผลักดันให้เกิดกระทู้ถาม หรือ กรถทู้ถามสด ในเรื่องดิวตี้ฟรี และการปรับผิวจราจร จากผู้ได้รับสัมปทานรถไฟฟ้า

ส่วนกรณีการร้องเรียนให้ตรวจสอบ 21 ส.ว.นั้น น.พ.วาโย กล่าวว่า เป็นการเคลื่อนไหวของเพื่อไทย ซึ่งพรรคอนาคตใหม่เห็นด้วยกับการตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็น ส.ส.หรือ ส.ว. การค้นหาการถือหุ้นไม่ได้ยาก มีระบุในใบบริคณห์สนธิ ส่วนกรณี 41 ส.ส.นั้น ยังรอดูเวลาอีกระยะหนึ่ง จึงจะมีท่าทีต่อไป

สำหรับกรณีที่พรรคพลังประชารัฐเตรียม เตรียมตรวจ 55 ส.ส.ฝ่ายค้าน ถือหุ้นสื่อ และปรากฎมีชื่อ นพ.วาโย นั้น นพ.วาโย กล่าวว่า ตนเป็นนักกฎหมาย สามารถชี้แจงได้ ไม่ได้กังวลอะไร รวมถึง ส.ส.คนอื่นในพรรคด้วย