ไปหาหมอไม่ต้องรอนานประเดิมรพ.กลางแห่งแรก

ไปหาหมอไม่ต้องรอนาน รพ.กลางประเดิมเปิดจองคิวออนไลน์ แก้ปัญหาไปโรงพยาบาลเสียเวลาทั้งวัน พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการโทรนัด BFC พบแพทย์ใน 60 นาที  เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อระหว่างโรงพยาบาลกับผู้ป่วย ลดระยะเวลารอพบแพทย์ โดยมี นายพิชญา  นาควัชระ รองปลัดกทม. นายชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และคณะผู้บริหารกทม.

ปัจจุบันโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์กทม. มีให้บริการในพื้นที่ต่างๆรวม10 แห่ง ซึ่งในแต่ละปีจะมีประชาชนเข้ารับบริการจำนวนมากโดยในปี พ.ศ.2560 มีผู้ใช้บริการมากถึง 3,816,909 ราย คิดเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลขนาดใหญ่เฉลี่ย 2,500 คนต่อวัน และโรงพยาบาลขนาดกลางเฉลี่ย 1,200 คนต่อวัน ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาพบว่ายังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นประชาชนที่เข้าบริการก็จะต้องรอคิวทางการแพทย์เป็นเวลานาน เฉลี่ยการรอรับบริการแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่า 3-4ชั่วโมง ซึ่งทำให้ประชาชนเสียเวลาในการดำเนินกิจกรรม การทำงานรูปแบบอื่นๆอย่างมาก กทม.จึงได้หาทางพัฒนาระบบให้ประการทางการแพทย์ ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  เพื่อให้ประชาขนได้รับบริการได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews